25 Μαρτίου, Παλιομέτοχο , Λευκωσία, Κύπρος
Phone: 22773118, 99354115, 97894143,
email:andreass34@yahoo.gr